Poslovna diskrecija

Osnovno pravilo u poslovanju sex shop-a „Hot Kiss“ je poštovanje potpune privatnosti naših kupaca.U tom smislu smo apsolutno sve podredili zaštiti naših kupaca u svim elementima poslovanja, počev od same lokacije objekta, zatim izloga lokala koji je u potpunosti zaštićen od pogleda sa ulice, tako da u samom shop-u kupci neometano i opušteno mogu da razgledaju našu ponudu i dobiju savete od strane stručnog lica.Svi kupljeni proizvodi se pakuju i stavljaju u neprovidnu kesu, tako da se ne vidi šta je i gde kupljeno.Za sve kupce koji ne mogu ili ne žele da nas posete, vršimo diskretnu dostavu robe na željenu lokaciju u Nišu i ta vrsta usluge je besplatna.Posebno vodimo računa o zaštiti ličnih podataka naših kupaca ( ime i prezime, adresa stanovanja, e-pošta, telefon, broj mobilnog itd). Sve porudžbine koje su stigle putem našeg web sajta ili na drugi način, sa ličnim podacima kupca, po isporuci robe se brišu iz evidencije sex shop-a „Hot Kiss“ i garantujemo da nije moguća zloupotreba istih.Svi zaposleni u sex shop-u „Hot Kiss“ su dužni da čuvaju dostojanstvo i ugled kupca i da informacija o kupovini artikla u našem shop-u predstavlja najviši nivo poslovne tajne.Visok nivo diskrecije i profesionalizma je imperativ u našem poslovanju!